شعار سال 1401مصطفی نظری  مدیر عامل سازمان فرهنگی ، اجتماعی و شهرداری ورامین

 مصطفی نظری  مدیر عامل سازمان فرهنگی ، اجتماعی و شهرداری ورامین


 آدرس : استان تهران - شهرستان ورامین - شهر ورامین - میدان حضرت امام حسین (ع) - خیابان شهید بهشتی - ساختمان مرکزی شهرداری ورامین - حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

 تلفن : 02136242525 ----- داخلی : 276 -278

  فاکس :02136274116

 

 

پیام شهدا

تابلو اعلانات

اوقات شرعی