شعار سال 1401


مرامنامه و منشور اخلاقی - اداری کارکنان شهرداری ورامین

قال رسول اکرم (ص) :

کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته

به راستی كه همه شما حافظ و سرپرستید و همه شما جوابگوی مردم زیردست خود هستید.

 

1.     کارکنان شهرداری ورامین: با ایمان به اراده خـداوند متعال و بر مبنای ارزش های اسلامی و گرامت های انسانی و در جهت کسب رضـایت حق تعالی و حفظ منافع و مصالح عموم با احترام به قوانین و مقررات به ارائه خدمات به شهروندان پرداخته و جلب رضایت آنان را سر لوحه امور خود قرار می دهند و از هرگونه عملی که موجب خدشه واردشدن بر حقوق سایرین گردد خودداری می نمایند.

2.     کارکنان شهرداری ورامین: بر این باورند که شهـروندان ، متولیان واقعی شهرند و از این رو حضور آنان در شهرداری را مغتنم می شمارند و به همین دلیل انجام امور شهروندان را در کوتاهترین زمان ممکن ضرروی دانسته و کوشش خواهند نمود تا از اتلاف وقت آنان جلوگیری نمایند.

3.     کارکنان شهرداری ورامین: با رعایت نظم ، آراستگی ، وقت شناسی، مسئـولیت پذیری،  ادب، نزاکت ، عــدالت و انصاف آمــاده پذیرش شهروندان در شهرداری (مناطق، سازمانها و شرکت های تابعه) می باشند.

4.     کارکنان شهرداری ورامین: باور دارند که عزت، احترام و تکریم همکاران ، مراجعان و شهروندان گرامی از مهم ترین مسئولیت آنان است و تمام تلاش خود را معطوف حفظ شخصیت و جایگاه آنان در فرآیند ارتباطات متقابل می نمایند.

5.     کارکنان شهرداری ورامین: خود را امانتدار بیت المال دانسته و هرگونه استفاده شخصی از آن را غیرشرعی و غیر اخلاقی می پندارند.

6.     کارکنان شهرداری ورامین: مصمم هستند تا امکانات و تسهیلات لازم را برای آسایش،  آرامش و استقرار شهروندان در فضای مناسب اداری اختصاص داده و اطلاعات مربوط به امور و فرآیندهای جاری و خدمات خود را با کیفیت مطلوب و به شیوه ای مناسب و نوین با رعایت مقررات و ضوابط  در اختیار آنان قراردهند.

7.     کارکنان شهرداری ورامین: بر این اعتقاد می باشند که مبنای ارزیابی فعالیت آنان جلب نظرات و میزان رضایت شهروندان است ، از این رو با ایجاد تمایلات مثبت به کار و متناسب با نوع فعالیت  به تلاش مجدانه و صادقانه در شهرداری ورامین می پردازند..

8.     کارکنان شهرداری ورامین: با استقبال از انتقادات و پیشنهادات شهروندان در کلیه مصادیق امور شهرداری به نظرات شهروندان عزیز ارج نهاده و از آن به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود امور و زمینه ساز رشد و ارتقاء خدمات شهرداری استفاده می نمایند.

9.     کارکنان شهرداری ورامین:  در واحدهای (ستادی و اجرایی) و سازمانهای تابعه ، خود را موظف  می دانند روشهای مورد عمل و بخشنامه ها ، دستور العمل ها ، قوانین ، مقررات وضوابط اداری را به همراه معیارهای اخلاقی رعایت نمایند.

10. کارکنان شهرداری ورامین: منابع ملی ، شهری و سازمانی را بر منافع شخصی مقدم دانسته و صداقت را به عنوان اصلی استثناءناپذیر سرلوحه امور قرار داده و اعتماد آفرینی در شهرداری و جامعه را بعنوان مهمترین عنصر سرمایه اجتماعی مسئولیت خویش پنداشته و وفاداری و پایبندی به تعهدات در قبال شهروندان، کارکنان و سایر ذینفعان را تضمین می نمایند.


 

پیام شهدا

اوقات شرعی