شعار سال 1401گزیده ای از پیام های شهروندی :

 استفاده از دوچرخه درشهر، مؤثر در کاهش حمل و نقل شهری است.

 وجود شهری زیبا ، مستلزم تعاون و همکاری افراد آن جامعه است

 تخریب اموال عمومی ، اسراف در حق اجتماع است.

 احساس مسئولیت نسبت به رفاه عمومی ، عامل ارتقاء فرهنگ عمومی است.

 استفاده درست از اموال عمومی، خاستگاه پایداری و توازن قوانین و حقوق شهروندی است.

 کسی که دارای عزم راسخ است، جهان را مطابق میل خویش تغییر می دهد.

 زیبایی برون نشانه ای از زیبایی درون است..

 شهر خوب ، تجلی گاه رفتار شهروندان است.

 محیط زیست میراث پدرانمان نیست بلکه امانت فرزندانمان است.

 هویت اصلی هر شهر رفتار و کردار شهروندان آن است .

 شهر بدون شهروند و شهرداری بدون مشارکت شهروندان معنای واقعی نخواهد داشت.

 موفقیت هر شهرداری لازمه ی مشارکت شهروندان است.

 شهرداری شهر را زیبا می سازد و شهروندان آن را پاکیزه نگه می دارند.

 پرسنل خدوم شهرداری ، شهر را تمیز میکنند و شهروندان فهیم آن را پاکیزه نگه میدارند.

 شهرمان را به نمایشگاه رفتار خوب و کردار نیک تبدیل کنیم .

 شهروند خوب ، شهرزیبا می خواهد و شهر زیبا ، شهروند خوب

 شهر خوب را شهروندان خوب مي سازند

 شهر سالم و زيبا حاصل اقدامات جزئي شما شهروندان مهربان است

 در حفظ و نگهداري شهر خود كوشا باشيم

 شهروندان سبز = تعامل سبز

 شهروند گرامي: آيا ميدانيد ارزش خودروهاي خريداري شده بيش از 700 ميليون تومان است!

 شهروند گرامي شهر براي رشد و توسعه نياز به دست هاي پر مهر شما دارد

 آينده از آن كساني است كه به زيبا بودن روياهاي خود ايمان دارند.

 شهر خوب يافتني نيست بلكه ساختني است شهر خوب را شهروندان خوب مي سازند

ورامین ايمني و سلامت شهروندان و شهرسازي نوين

 شهروند عزيز: با پرداخت به موقع عوارض با شهرداري در عمراني و آباداني شهر خود مشاركت كنيم.

 خدمات رساني عمران شهري و بهبود محيط هاي اجتماعي از ما حفظ و نگهداري از شما...

 پياده رو هاي شهر ورامین جايگاهي براي حضور شهروندان

 در شهر ورامین حق تقدم با پياده است

  دریافت فایل کامل ، پیام های شهروندی 

پیام شهدا

تابلو اعلانات

اوقات شرعی