شعار سال 1401


 فعالیتهای خانه فرهنگ ده شریفا شهرداری ورامین

شش ماهه نخست سال 1394

 دوره آموزش قرآن :

·        روخوانی – روان خوانی – صوت  لحن

دوره آموزش ورزش :

·        فوتبال – والیبال – شنا

دوره آموزش هنری :

·        نقاشی – سفره آرایی

دوره آموزش علمی :

·        کامپیوتر – زبان انگلیسی- کلاسهای تقویتی

دوره آموزش اجتماعی :

·        مشاوره – کارگاه خانواده

دوره آموزش کودکان (خانه خلاقیت) :

·        سفال- داستان - قصه گویی – سرود

·        کاربا وسایل کمک آموزشی

o       جهت افزایش دقت، توجه، تمرکز

o       افزایش فرایندهای هوشی و حافظه

دوره آموزشی اردویی:

·        تور گردشگری ورامین

·        کانون پرورش فکری کودکان

·        موزه حیات وحش

برگزاری کارگاه نقاشی

برگزاری سامانه های نشاط و زندگی محله ای در خانه فرهنگ ده شریفا


 

پیام شهدا

تابلو اعلانات

اوقات شرعی